מלכודות דלי הפוך

INVERTED BUCKET STEAM TRAP

980-986.jpg

מלכודת דלי הפוך יציקת ברזל סדרה 980

700.jpg

מלכודת דלי הפוך נירוסטה

u05deu05dcu05dbu05d5u05d3u05ea u05e7u05d

מלכודת דלי הפוך יציקת פלדה סדרה 680

941-951.jpg

מלכודת דלי הפוך חישול פלדה 941

642.jpg

מלכודת דלי הפוך חישול פלדה סדרה 642

1543.jpg

מלכודת דלי הפוך חישול פלדה סדרה 1543

k03-1.jpg

ברזי שירות למלכודות